Pejabat

Jumlah Pejabat : 6
Nama Drs. SUKO WIYONO, MM.
Jabatan Kepala BPBD Ex Officio Sekretaris Daerah
NIP                 : 19591017 198503 1 015
IMG_8171 Nama TRI MUDJIHARTO
Jabatan Kepala Pelaksana BPBD
NIP                 : 19680524 199603 1 002
Tempat dan Tanggal Lahir   : TEMANGGUNG, 24 MEI 1968

Pangkat / Golongan             : Pembina / (IV/a)
Telp / HP                                 : 08123445509
Alamat                                     : RT 02 RW 03 Kebon Ploso Pacitan
IMG_8176 Nama RATNA BUDIONO
Jabatan Sekretaris Pelaksana BPBD

NIP                 : 19690504 199003 1 009

Tempat dan Tanggal Lahir   : NGAWI, 04-05-1969
Pangkat / Golongan              : Penata Tingkat I (III/d)
Telp / HP                                  : 085235247337
Alamat                                     : Jl. A. Yani Gang 1/3 Baleharjo Pacitan
Nama PUJONO, S.Sos, MM.
Jabatan Kasi Kedaruratan dan Logistik
NIP                 : 19650904 198603 1 014

Tempat dan Tanggal Lahir  : SUMBERREJO, 04-09-1965
Pangkat / Golongan            : Penata (III/c)
Telp / HP                                : 087758135120
Alamat                                    : Arjowinangun
IMG_8188 Nama SUGIJONO
Jabatan Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
NIP                 : 19610828 198502 1 002

Tempat dan Tanggal Lahir   : PACITAN, 28-08-1961
Pangkat / Golongan              : Penata (III/c)
Telp / HP                                  : 081359905800
Alamat                                     : RT 02 RW 01 Bleber Sidoharjo Pacitan
Nama DIANNITTA AGUSTINAWATI, SE
Jabatan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
NIP                 : 19770802 200903 2 003

Tempat dan Tanggal Lahir : PACITAN, 02-08-1977
Pangkat / Golongan            : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Telp / HP                                : 082265366300
Alamat                                    :Jalan KH. Agus Salim 1A Pacitan